this may contain logo

ניהול קבצי הקלטות

אפליקציה זו מאפשרת לנהל את מאגרי ההקלטות המוכנים בעברית ובערבית בגריד 3
.ובגריד לאייפד. ניתן להוריד מאגרי הקלטות או למחוק מאגר הקלטות קיים
והחשבון מקושר לחשבון דרופבוקס, בחר/י Smartbox במידה והנך עושה שימוש בחשבון
באפשרות ניהול בחשבון דרופבוקס. אפשרות זו היא המומלצת
ודרופבוקס, בחר/י באפשרות Smartbox במידה והנך משתמש בתוכנה ללא חשבונות
הורדה למחשב ושמור/י את קבצי ההקלטות בספריה כלשהי במחשב. לאחר מכן תוכל/י
להעזר בתוכנה "ניהול קבצי הקלטות" שנמצאת בדף ההורדות של דיבור ומסייעת בהעתקת
.הקבצים למיקום הנדרש במחשב